• dźwiękowe-systemy-ostrzegawcze-ambient-na-targach-TRAKO-i-15SPIN

WRZESIEŃ POD ZNAKIEM TARGÓW I KONFERENCJI – Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO)

Nasze dźwiękowe systemy ostrzegawcze i nagłośnienia prezentować będziemy na największych targach i konferencjach. Wraz z końcem sezonu wakacyjnego wracamy do uczestnictwa w znaczących wydarzeniach branżowych. Rozwiązania idealne dla nagłaśniania i ewakuacji obiektów infrastruktury transportowej przedstawimy na Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO, które odbędą się w Gdańsku w dniach 26-29 września 2017r.

TRAKO – 12 MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE

To największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie. TRAKO to doskonała okazja do prezentacji najnowszych technologii  dla transportu szynowego oraz spotkania w środowisku branżowym. Na naszym stoisku zaprezentujemy dźwiękowe systemy ostrzegawcze minVES i MultiVES oraz możliwości zastosowania obu systemów jako dźwiękowych systemów ostrzegawczych a także systemów nagłośnienia (Public Address) w obiektach infrastruktury transportowej.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska nr 31 w hali G!

26-29 września 2017r. Amber Expo Gdańsk

O AMBIENT SYSTEM

Od ponad 20 lat Ambient System dostarcza zaawansowane produkty z branży bezpieczeństwa pożarowego. Specjalizujemy się w projektowaniu, produkcji i dostarczaniu automatyki pożarowej, w tym DSO i SSP.

Misją firmy jest tworzenie wysoce wyspecjalizowanych rozwiązań nagłośnieniowych do budynków i innych obiektów budowlanych, związanych ze skuteczną komunikacją, profesjonalnym dźwiękiem a także bezpieczeństwem.

Projektując nasze produkty stosujemy najnowsze technologie, co pozwala nam tworzyć rozwiązania inteligentne, funkcjonalne i elastyczne.

Wspieramy wydajność biznesową Klientów. Nasze systemy są projektowane i produkowane w Polsce, co umożliwia zapewnienie wysokiej jakości i elastyczności dostaw. Nasz zespół nieustannie pracuje nad rozwojem procesów i produktów w celu podwyższenia poziomu satysfakcji Klienta. Nasz system jakości jest nieustannie monitorowany i udoskonalany.

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO) muszą zapewniać efektywną ewakuację osób do miejsc bezpiecznych.

Głównym zadaniem dźwiękowych systemów ostrzegawczych jest realizacja zasadniczych funkcji ewakuacji i informowania osób przebywających w obiekcie o zagrożeniu, w sposób automatyczny po otrzymaniu sygnałów z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) lub w sposób ręczny przy użyciu mikrofonu strażaka.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze obejmują swoim zakresem cały obiekt, tj. wszystkie pomieszczenia, w których przewiduje się przebywanie osób. Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze mogą być z powodzeniem wykorzystywane do wykonywania funkcji niezwiązanych z ostrzeganiem o niebezpieczeństwie. W stanie normalnym centrale Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych umożliwia realizację fakultatywnych funkcji nagłośnienia obiektu, jak nadawanie tła muzycznego, czy rozgłaszanie komunikatów informacyjnych za pośrednictwem np. mikrofonu strefowego lub innych podłączonych do systemu zewnętrznych źródeł dźwięku. Poniżej przedstawiono wybrane istotne cechy i funkcje systemu, które warto wziąć pod uwagę projektując i realizując instalacje Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych w opisanych różnych rodzajach obiektów.

Porty lotnicze

1. Mikrofony strefowe ABT-DMS, zainstalowane w punktach informacyjnych i strefach odpraw (GATE-ach), umożliwiają nadawanie komunikatów przez obsługę lotniska i przekazywanie informacji pasażerom czekającym na odprawę. Do 263 mikrofonów w systemie z powodzeniem wystarcza do aplikacji przewidzianych dla największych portów lotniczych. Komunikacja odbywa się po protokole TCP/IP, dlatego przy wykorzystaniu switchy ethernetowych przyłączenie dużej ilości mikrofonów jest bardzo proste.

2. Wbudowany procesor DSP umożliwiający korekcję sygnałów audio na każdym wejściu i wyjściu systemu, jak również zastosowanie kolumn głośnikowych ABT-LA wyrównanych liniowo, zapewniających znacznie dalszy zasięg przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej równomierności poziomu dźwięku w nagłaśnianym obszarze, gwarantują uzyskanie najlepszej zrozumiałości nadawanych komunikatów w pomieszczeniach o niekorzystnej akustyce, takich jak rozległe hale przylotów i odlotów.

Dworce kolejowe i autobusowe
1. Przekazywanie komunikatów słownych przez obsługę dworca, nadawanych do wybranych lub wszystkich peronów i innych obszarów dworca, celem powiadomienia pasażerów czekających na pociąg o zmianie w organizacji ruchu lub o wystąpieniu zagrożenia w obiekcie.

2. Wbudowane wejścia audio w każdej centrali i mikrofonie umożliwiają podłączenie sygnałów systemów zewnętrznych i przekazywanych komunikatów pochodzących od nadrzędnych, zewnętrznych systemów informacyjnych.

3. Wbudowana funkcja buforowania komunikatów, umożliwia nagrywanie informacji o niższym priorytecie, nadawanych do zajętych przez źródła nadrzędne stref głośnikowych i automatyczne ich odtwarzanie po zwolnieniu stref.

Stadiony i hale widowiskowo-sportowe

1. Dźwiękowy System Ostrzegawczy MultiVES posiada zawansowane funkcje obróbki dźwięku i matrycowania sygnałów audio, którymi charakteryzują się profesjonalne systemy nagłośnienia:
a. swobodny podział nagłaśnianego obiektu na strefy oraz proste zarządzanie tymi strefami;
b. jednoczesne odtwarzanie kilku źródeł muzycznych;
c. praca systemu w pełnym paśmie muzycznym;
d. wysokiej klasy przetworniki i procesory cyfrowe zapewniające wysoką jakość i dynamikę sygnałów;
e. całość transmisji w systemie w postaci cyfrowej;
f. wbudowany procesor DSP w urządzeniach zarządzających systemem;
g. możliwość korekcji sygnałów na wejściach i wyjściach audio;
h. możliwość definiowania opóźnień na liniach głośnikowych;
i. wbudowane limitery audio na każdym wyjściu;
j. eliminator sprzężeń akustycznych;
k. możliwość tworzenia konfiguracji pozwalającej na natychmiastowe adresowanie niezależnych komunikatów pochodzących od spikera zawodów oraz służb bezpieczeństwa do poszczególnych sektorów / trybun w obiekcie.

2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy MultiVES jest certyfikowanym systemem łączącym w sobie funkcje procesjonalnego systemu DSO i systemu nagłośnienia, umożliwia swobodne zarządzenia strefami głośnikowymi odpowiedzialnymi za nagłośnienie trybun, jak
i pozostałych pomieszczeń w obiekcie. Stosowanie systemu Multives eliminuje problemy techniczne i prawne
związane z połączeniem systemów DSO (Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze) i PS w halach widowiskowo – sportowych.

3. Obsługa protokołów komunikacyjnych RS485, TCP/IP oraz wbudowane wejścia i wyjścia audio zapewniają współpracę z zewnętrznymi urządzeniami, jak stoły mikserskie, zestawy mikrofonów bezprzewodowych, systemy tłumaczeń czy pętle inreklama dukcyjne umożliwiające przekazywanie informacji do osób niedosłyszących.

Rozwiązania dla infrastruktury o znaczeniu strategicznym (bezpieczeństwo+)

Obiekty przemysłowe o znaczeniu strategicznym, takie jak elektrownie, rafinerie czy zakłady chemiczne wymagają aby zainstalowane w nich instalacje i systemy były szczególnie bezpieczne i niezawodne. W związku z powyższym w systemie DSO (Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze) przewidziano redundancję najważniejszych funkcji systemu, takich jak:
„„okablowanie sieciowe pomiędzy centralami wykonane w postaci pętli światłowodowej gwarantuje, że pojedyncze uszkodzenie połączenia pomiędzy centralami, występujące w dowolnym miejscu, nie ma żadnego wpływy na poprawne działanie systemu;
„„całkowita utrata połączenia w części systemu skutkuje tym, że wydzielone urządzenia działają jako autonomiczne
systemy – każda jednostka nadal jest zdolna do nadawania komunikatów o zagrożeniu;
„„podłączenie mikrofonów w pętlę światłowodową gwarantuje możliwość nadawania komunikatów słownych do
dowolnej części systemu, w przypadku pojedynczego uszkodzenia okablowania mikrofonu – redundancja połączenia
Mikrofonów Strażaka;
„„uszkodzenie pamięci komunikatów w wybranej jednostce skutkuje nadawaniem komunikatów pobranych
automatycznie z pamięci komunikatów wybranej innej jednostki;
„„linie głośnikowe obejmujące tereny otwarte, przyłączane są do urządzeń centralnych za pośrednictwem
certyfikowanych ograniczników przepięć, zapewniających bezpieczeństwo urządzeń w przypadku przepięć w liniach
głośnikowych, powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych.

Tunele

1. Wymagana w tunelach funkcja definiowania opóźnienia sygnałów akustycznych emitowanych przez głośniki systemu
nagłośnienia, jest wbudowana w system Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego MultiVES i nie wymaga stosowania dodatkowych, niecertyfikowanych urządzeń. Powyższa funkcja zapewnia zsynchronizowanie fal akustycznych emitowanych przez głośniki.

2. Dedykowane kierunkowe głośniki tunelowe dużej mocy, charakteryzujące się wysokim poziomem emitowanego ciśnienia
akustycznego, zainstalowane co kilkadziesiąt metrów w tunelu, zapewniają precyzyjną propagację dźwięku, eliminując
niepożądane odbicia, odpowiedni poziom głośności oraz szerszy zakres częstotliwości, gwarantując najwyższy możliwy
do uzyskania poziom zrozumiałości komunikatów.

3. Wbudowana w każdym mikrofonie strażaka karta komunikacyjna, umożliwia podłączenie mikrofonu, za pośrednictwem
okablowania światłowodowego, bez konieczności stosowania dodatkowych konwerterów i wynoszenia mikrofonów na wymagane w tego typu obiektach bardzo duże odległości, sięgające nawet do kilkunastu kilometrów.

Obiekty handlowe

1. Galerie handlowe charakteryzują się dużymi strefami przeciwpożarowymi, w których kilkanaście linii głośnikowych może tworzyć jedną strefę nagłośnienia. Możliwość mostkowania kanałów wzmacniaczy ABT-PA oraz wbudowane szyny BUS w jednostkach kontroli ABT-CU systemu MultiVES, umożliwiają przyporządkowanie od 1 do 44 linii głośnikowych do jednego dużego wzmacniacza mocy. Powyższe zapewnia stosowanie minimalnej wymaganej ilości wzmacniaczy
mocy, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności systemu.

2. Zewnętrzne źródło audio podłączone do dowolnego wejścia w systemie, umożliwia wykorzystywanie systemu
DSO (Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze) do nadawania np. tła muzycznego do dowolnie zdefiniowanych stref głośnikowych. Wydzielenie strefy ogólnodostępnej, jak pasaż handlowy, daje możliwość nadawania muzyki lub informacji reklamowych przekazywanych
przez systemy zewnętrzne lub wbudowane w szafie źródło dźwięku.

3. Projektując niezależne linie głośnikowe w obszarach dużych Najemców, DSO (Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze)może być wykorzystywany przez lokalnego Najemcę, jako system PA. Dedykowany mikrofon strefowy, może służyć do nadawania komunikatów słownych przez personel sklepu, a wbudowane wejścia audio służą do przyłączenia źródeł audio Najemcy. Przyciski
na rozszerzeniu mikrofonu są swobodnie programowalne, dlatego mikrofon strefowy stanowi panel sterowniczy systemu PA
– umożliwia m. in. wybór strefy, załączenie i wyłączanie poszczególnych źródeł dźwięku, czy też regulację poziomu dźwięku.

Hotele / Budynki biurowe

1. W wysokich i wysokościowych budynkach biurowych i hotelach bardzo często typowa kondygnacja stanowi niezależną strefę pożarową. Stosując w systemie MultiVES kartę kontroli 4 linii głośnikowych, umożliwiamy wydzielenie części ogólnodostępnej
/ korytarzy, od strefy biurowej
/ pokoi hotelowych.

Powyższe daje możliwość nadawania tła muzycznego do wydzielonej części ogólnodostępnej na kondygnacji, jednocześnie eliminując potrzebę stosowania 2 wzmacniaczy mocy. W momencie wykrycia pożaru, komunikaty o zagrożeniu nadawane są w całej strefie pożarowej.

Szpitale

1. Szpitale to obiekty, w których w wybranych częściach budynku znajdować się mogą chorzy, niezdolni do samodzielnego podjęcia ewakuacji, w przypadku wystąpienia zagrożenia w obiekcie. Wbudowana w każdej centrali DSO (Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze) pamięć komunikatów, umożliwia nagranie komunikatów dowolnej treści, w tym komunikatów kodowanych, zawierających
ukryte informacje skierowane do personelu szpitala, odpowiedzialnego za ewakuowanie chorych z zagrożonej strefy.

2. W przypadku rozległych obiektów szpitalnych, w których stosuje się rozproszone systemy DSO (Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze) zbudowane z kilku central, zaleca się nagranie komunikatów w pamięci każdej jednostki kontroli. Powyższe zapewnia wykorzystanie
unikalnych cech systemu, dotyczących redundancji pamięci komunikatów, czy też nadawania komunikatów
w przypadku uszkodzenia połączenia sieciowego central, w jednym lub kilku miejscach.

3. Komunikaty kodowane mogą być nadawane automatycznie, po otrzymaniu sygnału sterującego z systemu SSP, lub ręcznie, po wciśnięciu wcześniej oprogramowanych przycisków funkcyjnych mikrofonów systemowych.

Budynki oświaty / kultury i sztuki

1. Projektując niezależne linie głośnikowe w obszarach dużych sal konferencyjnych lub wykładowych, Dźwiękowy System Ostrzegawczy może być wykorzystywany, jako nagłośnienie tych sal. Dedykowany mikrofon strefowy, może służyć do nadawania komunikatów, a wbudowane wejścia audio służą do przyłączenia źródeł audio.

2. Sygnały audio mogę być także wprowadzone bezpośrednio do centrali DSO (Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze) na odpowiednie wejścia BGM kanałów wzmacniaczy, do których przyłączone są linie głośnikowe prowadzone w danej sali czy auli.