Spotkaj się z nami 8 edycji Targów Fire Protection and Safety in Tunnels 2016, które odbywać się będą w Norwegii. Wydarzenie to po raz kolejny zgromadzi przedstawicieli różnych branż przemysłu, w tym wiodących naukowców, właścicieli tuneli i operatorów,  i dostawców rozwiązań, aby podzielić się swoimi doświadczeniami i omawiać kolejne wyzwania. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stanowiska!

Tunele drogowe to specyficzne obiekty budowlane, w których kluczowym priorytetem jest utrzymanie ruchu i zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) stosowane w tunelach muszą zapewniać efektywną ewakuację znajdujących się tam osób do bezpiecznych miejsc. Zainstalowany w obiekcie dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) daje możliwość przekazywania komunikatów do osób podróżujących. W nagłych przypadkach zagrożenia pożarowego lub innego niebez­pieczeństwa pozwala on na niezwłoczne przeprowadzenie ewakuacji i skierowa­nie podróżnych do miejsc bezpiecznych. Najbardziej efektywny i najskuteczniejszy jest system DSO, który zapewnia wyraźny i zrozumiały przekaz komunikatu słownego od początku jego nadawania. Dzięki temu w sytuacji awaryjnej pasażerowie mogą szybko i sprawnie reagować na polecenia służb ewakuacyjnych. Przekaz komunika­tów głosowych powinien być jak najbar­dziej zrozumiały. W tunelach ze względu na długi czas pogłosu oraz wysoki poziom panującego hałasu bardzo ciężko jest speł­nić ten warunek.

Uzyskanie jak najwyższego stopnia zro­zumiałości mowy, który jest parametrem krytycznym oceny każdego dźwiękowego systemu ostrzegawczego, staje się najważ­niejszym zadaniem stawianym DSO we wnę­trzach akustycznie trudnych.

Więcej o rozwiązaniach Ambient System można znaleźć w Portfolio

O AMBIENT SYSTEM

Od ponad 20 lat Ambient System dostarcza zaawansowane produkty z branży bezpieczeństwa pożarowego. Specjalizujemy się w projektowaniu, produkcji i dostarczaniu automatyki pożarowej, w tym DSO i SSP.

Misją firmy jest tworzenie wysoce wyspecjalizowanych rozwiązań nagłośnieniowych do budynków i innych obiektów budowlanych, związanych ze skuteczną komunikacją, profesjonalnym dźwiękiem a także bezpieczeństwem.

Projektując nasze produkty stosujemy najnowsze technologie, co pozwala nam tworzyć rozwiązania inteligentne, funkcjonalne i elastyczne.

Wspieramy wydajność biznesową Klientów. Nasze systemy są projektowane i produkowane w Polsce, co umożliwia zapewnienie wysokiej jakości i elastyczności dostaw. Nasz zespół nieustannie pracuje nad rozwojem procesów i produktów w celu podwyższenia poziomu satysfakcji Klienta. Nasz system jakości jest nieustannie monitorowany i udoskonalany.