Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/111/20170404 z dnia 04.04.2017 r.

Dotyczy: Opracowania rozwiązań do stosowania w innowacyjnym systemie ro zgłoszeniowym

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/111/20170404 z dnia 04.04.2017 r.

Informujemy, że w ramach postępowania ofertowego dotyczącego badań nad systemem rozgłoszeniowo – komunikacyjnym (zapytanie ofertowe nr 1/111/20170404 z dnia 4 kwietnia 2017) została wybrana oferta złożona  przez Politechnikę Gdańską – Laboratorium Akustyki Fonicznej.

Oferta uzyskała 100 punktów.